ติดต่อสายด่วนได้ที่
Free Support : +662 282 2151

สปริงเกอร์

ติดต่อผู้ขาย

ชื่อ : สปริงเกอร์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
จำหน่ายสปริงเกอร์ จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ SAER PUMP ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร ปั๊มน้ำไทยโก้

สปริงเกอร์

    •   322 สปริงเกอร์หมุนรอบตัวเหมาะสำหรับงานหนักมีระบบป้องกันการอุดตันของทราย นมหนู 4.8x3.2MM. ขนาดเกลียว3/4F-1/2F แรงดันน้ำ 2.0 -5  บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 12 สูงสุด 14 เมตร
    •   323/92 สปริงเกอร์ระบบ 2 จังหวะมีระบบป้องกันการอุดตันของทราย นมหนู 4.8x3.2 MM ขนาดเกลียว 3/4F แรงดันน้ำ 1.0-3.5 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 12 สูงสุด 14 เมตร
    •   333/92 สปริงเกอร์หมุนรอบตัวระบบ 2 จังหวะฉีดน้ำได้ไกลมีระบบป้องกันการอุดตัน นมหนู 5.5x3.8 MM ขนาดเกลียว3/4F แรงดันน้ำ 2.0-4.5 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 15 สูงสุด 17.5 เมตร
    •   233/91 สปริงกอร์หมุนรอบตัวเหมาะสำหรับงานหนักมีระบบป้องกันการอุดตันของทราย นมหนู 5.5x2.5 MM ขนาดเกลียว 3/4F แรงดันน้ำ 2.0-5.0 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุดที่ 14 สูงสุด 18 เมตร
    •   233/31 สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้ นมหนู 4.9 MM ขนาดเกลียว 3/4F แรงดันน้ำ 2.0-4.5 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุดที่15 สูงสุด 17.5 เมตร
    •   233/31 สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้ นมหนู 5.0 MM ขนาดเกลียว 3/4F แรงดันน้ำ 3.0-5.0 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุดที่16.5 สูงสุด 17.5 เมตร
    •   234/91 (7x3.2) สปริงเกอร์สามารถหมุนรอบตัวเหมาะสำหรับงานหนักมีตัวครอบป้องกันทราย นมหนุ 7.0 ขนาดเกลียว 1F แรงดันน้ำ 3.0-5.0 บาร์ i รัศมีของน้ำต่ำสุดที่ 18 สูงสุด 24 เมตร
    •   234/91 (7x3.2) สปริงเกอร์สามารถหมุนรอบตัวเหมาะสำหรับงานหนักมีตัวครอบป้องกันทราย นมหนู 7.0x3.2 MM ขนาดเกลียว 1F แรงดันน้ำ 3.0-5.0 บาร์ i รัศมีของน้ำต่ำสุดที่18 สูงสุด 24 เมตร
    •   254/31 สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้เหมาะสำหรับงานหนัก นมหนู 6.3 MM ขนาดเกลียว 1F แรงดันน้ำ 3.5-6.0 บาร์ i รัศมีของน้ำต่ำสุดที่19.5 สูงสุด 23.5 เมตร

(*F=เกลียวใน M=เกลียวนอก)

    •   435 (Topaz) สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้ นมหนู 4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 1-5บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่11 สูงสุด 15 เมตร
    •   427B สปริงเกอร์สามารถปรับทิศทางได้ ตัวเป็นพลาสติก นมหนู4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 1-5บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 10 สูงสุด 13 เมตร
    •   421-WP สปริงเกอร์สามารถหมุนได้รอบตัวตัวเป็นทองเหลือ นมหนู4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 1-4 บาร์ รัศมีของน้ำ ต่ำสุดที่ 12 สูงสุด 14 เมตร
    •   423-P สปริงเกอร์ สามารถปรับทิศทางได้ ตัวเป็นทองเหลือง นมหนู4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 3-5 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุด ที่ 12 สูงสุด 14 เมตร
    •   5022 สปริงเกอร์ ใช้งานในสวนในไร่ตัวเป็นพลาสติก นมหนู 4x3 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ  3-5 บาร์ รัศมีของน้ำต่ำสุดที่ 11 สูงสุด 13 เมตร
    •   5024 สปริงเกอร์ใช้งานในสวน ในไร่ตัวเป็นพลาสติก นมหนู 4 MM ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 3-5 บาร์ รัศมีของน้ำสุดที่10 สูงสุด 11 เมตร
    •   5035 สปริงเกอร์ใช้งานในสวน ในไร่ตัวเป็นพลาสติก นมหนู 7x3 MM ขนาดเกลียว 3/4 M แรงดันน้ำ 3-6 บาร์ รัศมีของน้ำสุดที่17 สูงสุด 18 เมตร
    •   6022 สปริงเกอร์หมุนได้รอบตัวปรับฉีดน้ำขึ้นลงได้ นมหนู 4 ขนาดเกลียว 1/2 M แรงดันน้ำ 2-5 บาร์ รัศมีของน้ำสุดที่13 สูงสุด 14 เมตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง