ติดต่อสายด่วนได้ที่
Free Support : +662 282 2151

ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

ติดต่อผู้ขาย

ชื่อ : ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
จำหน่ายปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย จำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ SAER PUMP ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

ZENIT BLUE ปั๊มจุ่ม
• ปั๊มจุ่มชนิดขาตั้ง ใบพัดพลาสติก เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อ ออกแบบโดย Pininfarina ผู้ออกแบบรถ Farrari มีแบบไฟ 220Vมีลูกลอยและแบบไฟ 380V ไม่มีลูกลอยพร้อมจับสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
• DG BLUE40/2-M ขนาดแรงม้า 0.4 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V 
• DG BLUE50/2-M ขนาดแรงม้า 0.5 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE75/2-M ขนาดแรงม้า 0.75 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE75/2T ขนาดแรงม้า 0.75 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 380 V
• DG BLUE100/2-M ขนาดแรงม้า 1ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE100/2-T ขนาดแรงม้า 1 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V

สินค้าที่เกี่ยวข้อง