ติดต่อสายด่วนได้ที่
Free Support : +662 282 2151

ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อผู้ขาย

ชื่อ : ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์  ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร ปั๊มน้ำไทยโก้ ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด คอมเพรสเซอร์ 

ปั๊มชนิดพิเศษ ปั๊มสารเคมี ระบบแมกเนติกไดรฟ์ ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก สำหรับสารเคมีความเข้มข้นสูง ทรอุณหภูมิได้ถึง 93 องศา
• 2-MD-HC 100 วัตต์ ท่อดูด 1/2 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• TE-4MD-HC 150 วัตต์ ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1/2  ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• TE-5MD-HC 220 วัตต์ ท่อดูด 1 ท่อส่1/2  ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• TE-7MD-HC 1080 วัตต์ ท่อดูด 1-1/2 ท่อส่ง 1 ความหนาแน่น  1.1 ไฟ 220V 
• TE-7-MD-HC(T) 1080วัตต์ ท่อดูด 1-1/2 ท่อส่ง 1 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V
• 5-MD-HC อะไหล่ปั๊ม TE-5-MD-HC
• 7-MD-HC อะไหล่ปั๊ม TE-7-MD-HC

ปั๊มสารเคมีความเข้มข้นปานกลาง ทนอุณหภูมิได้ถึง  66  องศา
• 2-MD-SC 100 วัตต์ ท่อดูด 1/2 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• 3-MD-SC 190 วัตต์ ท่อดูด 3/4 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• 3MDQX-SC 100 วัตต์ ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• TE-4MD-SC 150 วัตต์ ท่อดูด1 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• 5-MD-SC 220 วัตต์ ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• TE-5MD-SC 220 วัตต์ ท่อดูด 1 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• TE-7MD-SC 1080 วัตต์ ท่อดูด 1-1/2 ท่อส่ง 1 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V

ปั๊มสารเคมีชนิดเจือจางทนอุณหภูมิ 66 องศา
• 1-AA-MD 19 วัตต์ ท่อดูด 1/2 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• 1-MD 100 วัตต์ ท่อดูด 1/2 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• 2-MD 100 วัตต์ ท่อดูด 1/2 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• TE-3-MD 115 วัตต์ ท่อดูด 1/2 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 
• 5-MD 194 วัตต์ ท่อดูด 1/2 ท่อส่ง 1/2 ความหนาแน่น 1.1 ไฟ 220V 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง