ติดต่อสายด่วนได้ที่
Free Support : +662 282 2151

การเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสม


       บ้านส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ เเละปริมณฑลแทบทุกครัวเรือมักจะติดตั้งปั๊มน้ำ ไว้ใช้งานกันเกือบทุกคลัง เพราะปัญหาที่พบบ่อยในเขตกรุงเทพคือน้ำไหลน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงหันมาใช้วิธีคือการติดตั้งปั๊มน้ำที่บ้านเพื่อซึ่งข้อดีของการติดตั้งปั๊มน้ำไว้ในบ้านนั้นคือปั๊มน้ำจะทำหน้าที่ส่งน้ำเข้าไปตามท่อน้ำเข้าบ้านเราด้วยเเรงดันสูง ทำให้น้ำไหลเเรงขึ้นส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมักจะนิยมใช้เป็นปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ 
       สำหรับบ้านต่างจังหวัดเป้นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกบ้านมักจะติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตร หรือใช้งานภายในบ้าน อาทิเช่น รดน้ำต้นไม้ พืชผักสวนครัว ซึ่งมีปั๊มให้เลือกใช้งานมากมายตามความต้องการและเหมาะสมกับงาน 

จัดจำหน่ายปั๊มน้ำบริษัท กุลธร จำกัด
ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย
ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร
ปั๊มน้ำหอยโข่ง
ปั๊มน้ำไทยโก้
ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม
ปั๊มจุ่มใบพัดแบบเปิด

ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

ปั๊มน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย

ZENIT BLUE ปั๊มจุ่ม
• ปั๊มจุ่มชนิดขาตั้ง ใบพัดพลาสติก เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อ ออกแบบโดย Pininfarina ผู้ออกแบบรถ Farrari มีแบบไฟ 220Vมีลูกลอยและแบบไฟ 380V ไม่มีลูกลอยพร้อมจับสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
• DG BLUE40/2-M ขนาดแรงม้า 0.4 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V 
• DG BLUE50/2-M ขนาดแรงม้า 0.5 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE75/2-M ขนาดแรงม้า 0.75 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE75/2T ขนาดแรงม้า 0.75 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 380 V
• DG BLUE100/2-M ขนาดแรงม้า 1ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V
• DG BLUE100/2-T ขนาดแรงม้า 1 ท่อส่ง 1.5 ไฟ 220 V

ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

ปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร

ปั๊มจุ่ม ชนืดมีตะแกรงกรองใบพัดพลาสติก เสื้อปั๊มเป็นเหล็กหล่อออกแบบโดย Pininfarina ผู้ออกแบบรถ farrari 
มีแบบไฟ 220 V มีลูกลอย และแบบไฟ 380V ไม่มีลูกลอยพร้อมมือจับสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
• DR BLUE40/2-M 0.4 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4''  ไฟ 220 V
• DR BLUE50/2-M 0.5 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4''  ไฟ 220 V
• DR BLUE75/2-M 0.75 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4'' ไฟ 220 V
• DR BLUE75/2-T 0.75 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4'' ไฟ 220 V
• DR BLUE100/2-M 1 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4''  ไฟ 220 V
• DR BLUE100/2-T 1 แรงม้า ท่อส่ง 1-1/4'' ไฟ  220 V

บริษัท กุลธร จำกัด
       กุลธรได้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็นของ ไทย ให้ก้าวจากการเป็นประเทศผู้นําเข้าสินค้า ไปสู่การผลิตขึ้นใช้เอง และการผลิตเพื่อส่ง ออก จนปัจจุบันประเทศไทย กลายเป็นผู้ส่งออกสินค้า ประเภทเครื่องปรับอากาศเครื่อง ทําความเย็นรายหลัก รายหนึ่งของโลก กุลธรเป็นผู้หนึ่งในกลุ่มผู้ริเริ่มนําเข้าสินค้าอะไหล่ที่มี คุณภาพจากต่างประเทศ มาตั้งแต่แรกที่เปิดดําเนินการในปี ๒๕๐๘ โดยได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทน จําหน่าย มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์และชิ้นส่วน เครื่อง ทําความเย็น จากผู้ผลิตชั้นนําของโลก กุลธรเป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็น รายแรก ของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีของบริษัท เทคัมเช่จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ผลิต คอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่รายแรกของประเทศไทย

บริษัท กุลธร จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น จำหน่ายวาล์ว โซลินอยด์วาล์ว ปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรม 
        - คอมเพรสเซอร์ Compressor และเครื่องทำความเย็น
        - ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแซร์ ปั๊มน้ำ SEAR ปั๊มน้ำคุณภาพนำเข้าจากประเทศอิตาลี
        - รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ และแบบเข็น
        - คอนแดนซิ่งยูนิต
        - อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ ใบพัด ล้อพัดลม
        - ฟิลเตอร์ ไดเออร์ (Drier)
        - วาล์ว
        - โซลีนอยด์วาล์ว
        - ไดอะแฟรมวาล์ว
        - แผงระบายความร้อน รังผึ้งระบายความร้อน

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท กุลธร จำกัด
kulthorn.brandexdirectory.com
www.kulthorneng.com